O nás

Vybavenie formalít pohrebu Pohrebníctvo esteem SR s.r.o. poskytuje dôstojné pohrebné služby. Prvoradé je pre nás zachovanie piety, úcta k zosnulému aj pozostalým. Naša pohrebná služba je tu, aby Vás odbremenila od veľkého množstva administratívy a starostí spojených s vybavovaním pohrebu práve vo chvíľach, kedy potrebujete zostať v kruhu vašich blízkych. Rozlúčka s blízkym človekom je veľmi citlivá záležitosť, preto veríme, že práve toto pomôže uľahčiť momenty poslednej rozlúčky. Pripravíme a zrealizujeme dôstojnú rozlúčku s nebohým, zabezpečíme kompletný servis spojený s pohrebom, na obrad prizveme duchovného hodnostára. Sme tu pre Vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Preprava a prevoz zosnulých S úctou a pietou zabezpečíme odvoz zosnulých, obliekanie a úpravu nebohých. Poskytujeme non-stop prevozy zosnulých vlastnými vozidlami vybavenými chladiacim zariadením v rámci Slovenska ale aj v celej Európskej únii, prednostne z Anglicka a Nemecka. Sme držiteľmi oprávnenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie prevozu zosnulých. Zabezpečujeme aj miestnu prepravu nebohých počas samotného pohrebného sprievodu. Zabezpečíme tiež: * vnútroštátnu prepravu zosnulých * medzinárodnú prepravu zosnulých * prepravu a opätovné pochovanie * vybavenie sprievodnej dokumentácie

Kompletný pohrebný servis V pohrebníctve esteem SR s.r.o., nájdete nielen pochopenie a úctu, poskytneme vám aj kompletný servis spojený s poslednou rozlúčkou so zosnulým. Ponúkame truhly, vence, kríže a doplnky pre výzdobu, smútočné oznámenia. Zrealizujeme výzdobu, aranžovanie vencov, a prípravu obradnej siene, zabezpečíme obradníka. Vyrobíme pomníky, náhrobné kamene, ponúkneme náhrobné doplnky. Zabezpečíme výkopy hrobov a ich uzatvorenie po obrade, spopolnenia v krematóriu a uloženie urny v urnovom háji. Pripravíme hrobové základy, kamenárske práce, a ďalšie kompletné profesionálne služby na úrovni európskeho štandardu.

 

 

Zákon o pohrebnej službe

 Pozor nenechajte sa ovplyvniť obhliadajúcim lekárom!!! Lekár za Vás nemôže rozhodnúť, ktorú pohrebnú službu si máte vybrať, máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby!!!