Ako postupovať

 

Ak úmrtie nastane doma je potrebné:

 1. Zavolať lekára (pohotovosť), ten vykoná obhliadku zosnulého a vystaví list o prehliadke mŕtveho. Lekár v tomto liste uvedie aj to či je potrebné vykonať pitvu, alebo je možné telo pochovať bez pitvy.

 - Ak lekár nariadí pitvu, telo prevezie na pitvu zazmluvnená pohrebná služba, ktorej všetky úkony hradí ÚDZS. Pozostalí niesú povinní podpísať žiadné splnomocnenia alebo automaticky zaobstarať pohreb prostredníctvom tejto firmy!

 Pozor nenechajte sa ovplyvniť obhliadajúcim lekárom!!! Lekár za Vás nemôže rozhodnúť, ktorú pohrebnú službu si máte vybrať, máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby!!!

 2. Zavolať pohrebnú službu esteem SR s.r.o. 0908341736 / 0948594111, na tieto čísla môžete telefonovať nonstop.

 3. Osobne sa zastavte na našej pobočke (Nemocničná 2429,starý vchod do nemocnice bližšie k policii Humenné), kde sa upresní dátum, čas a spôsob poslednej rozlúčky. Máte však aj možnosť využiť vybavenie pohrebu u Vás doma, kde Vás navštívi náš zamestnanec a vybaví všetko potrebné.

 Ak úmrtie nastane v nemocnici:

 1. Budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorí Vám oznámi, že došlo k úmrtiu Vášho blízkeho.

 2. Telo nebohého bude po dvoch hodinách od úmrtia prevezené na oddelenie patológie, kde bude uložené do prevzatia Vami vybranou pohrebnou službou.

 3. Kontaktujte nás na tel. čísle nonstop linky 0908 341 736 / 0948 594 111 a oznámte nám úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.

 4. Osobne sa zastavte na našej pobočke (Nemocničná 2429,starý vchod do nemocnice bližšie k policii Humenné), kde sa upresní dátum, čas a spôsob poslednej rozlúčky. Máte však aj možnosť využiť vybavenie pohrebu u Vás doma, kde Vás navštívi náš zamestnanec a vybaví všetko potrebné.

 Pozor!!! Pred oddelením patológie môžete byť ovplyvňovaní konkurenčnými pohrebnými službami! Nenechajte sa ovplyvniť – máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby!!!

 Ak úmrtie nastane v zahraničí :

 1.Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého

 2.Kontaktovanie pohrebnej služby 0908 341736 / 0948 594111 pozostalými

 3.Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou

 (prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, výber truhly, kvetín,zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

 Ak úmrtie nastane na inom mieste :

 1.Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (tel. číslo 112 prípadne 155) a oznámiť úmrtie

 2.Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu

 3.Ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie

 4.Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu 0908 341736 / 0948 594111 .

 Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou